www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Referat fra generalforsamling d. 28/4 kl. 19.00

i Erslev Kalkovn.

Der deltog 34 af foreningens 115 medlemmer i generalforsamling.

Formanden Peter Therkildsen glædede sig i sin beretning over samarbejdet med borgerforeningen. Dette har bl.a. resulteret i at hele området ved kalkovnen nu er forskønnet med shelter og bålplads, og der er planer om en stiforbindelse til den bypark der nu er ved at blive anlagt.

Der er fortsat behov for opmærksomhed for at vedligeholde ovnen, men bortset fra nogle skader skorstenen og en væg der trænger til overfladebehandlingen, så står anlæggets som da den blev renoveret for 12 år siden.

Filmene fra kalktiden og om Erslev fra dengang planerne om renoveringen blev grundlagt, kan ses i ovnen.

Økonomien ser også godt ud. Dog er der et mindre underskud i 2015 på 1500 kr.

Af arrangementer i kalkovnen nævnte formanden – frilufts gudtjeneste, advents arrangement og Sch. Hans bål, familier træf og nu også fastelavns arrangement.

Henning Haaning ønskede ikke genvalg, og i hans sted valgtes Knud Sørensen. Der var genvalg til Jens Haaning og Vagn Krogh. Per Knudsen og Inge Hansen blev supleanter.

Efter generalforsamlingen underholdt Iver Søndergaard med beretninger fra sine mange rejser i Afrika og trak en parallel til den opvækst han havde i Erslev, hvor interessen for natur og dyr blev skabt,

Et spændende og inspirerende indlæg med fantastiske billeder fra rejserne.

I løbet af aftenen sang vi flere sange til musikalsk ledsagelse af Merethe og Vagn Krog på violin og Erik Larsen på harmonika.

Aftenen sluttede med sangen ”lev dit liv mens du har det” hvilket oplevelserne og historierne fra Afrika vidnede om.

Peter Therkildsen

Formand

 
Erslev Kalkovns Venner