www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde d. 8 juni 2019

Medvirkende:
Peter, Poul, Per K., Vagn, Henrik,

Dagsorden:

1.Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, teknisk ansvarlig, IT og markedsførings ansvarlig og medlem af Erslev kultur og erhvervsforening.

a) Alle medlemmer modtog genvalg til ansvarsområde – Karen Marie modtog genvalg som ekstern kasserer - Per W tog sekretærrollen.

2.Åbnings og vedligeholdelse plan for resten af 2019. Foreløbig plan er for juni Per Knudsen, juli Poul og Peter, august Knud Sørensen og september Peter.

a) Åbningsplan aftalt og godkendt -

b) Græsslåning ordnes af bestyrelsen i 2019 – Peter uge 25 og 29, Jens Uge 23 og 26, Poul uge 24, Per K. uge 27 og 31, Vagn uge 28, Per W. uge 30.

Der er stadig et udestående i forhold til græsslåning. Der er tilbud om en slåmaskine let brugt. Normalpris 42000. Vores byttepris ca 30000. Den er hurtig 58” bred slåbrede.

c) Der købes ingen slåmaskine lige nu, Der overvejes om en robot kan klare opgaven

d) Nuværende plænetraktor tilses af Henning Bundgård og forventes at holde resten af året

e) Henrik foreslog der kunne sås engblanding og kun slå græs i udvalgte område og stier

Jeg taler med beboerforeningen. Person der vil påtage sig at slå græsset efterlyses.

a) En 12 årig pige tilbød at slå græs, men hun er er for ung, måske til næste år

b) Udgiften til græsslåning i området deles med beboerforeningen.

3.Arrangementer resten af 2019. Friluftsgudstjeneste søndag den 11. August. Advents hygge den 1. December.

a) Ansvarlig for friluftgudstjeneste – Poul, Per K., Vagn og Jens

a) Adventshygge aftales senere

4. Vedligeholdelses plan for skorsten mm. Der er ikke kommet svar på ansøgninger.

a) Der var afslag fra ”den velgørende fond Morsø” til vedligehold af skorsten

b) Per W. prøver at søge andre fonde til den opgave

c) Vi mødes d. 4. august kl. 10.00 til en vedligeholdelses dag.

d) Peter låner lift til inspektion af skorsten

e) Der kommer vand ind et sted – fugt skjolde – skal undersøges.

f) Per W. og Vagn laver udkast til omdelt tryksag, med det formål at samle penge til vedligehold.

5. Redegørelse for bogprojektet. Per Wiben orienterer.

a) Per W. har trukket sig fra bogprojektet men søger midler og Poul er trådt ind i gruppen i stedet.

b) Velux fonden har bevilliget kr. 6.500,- til bogprojektet.

c) Bogprojektet kører og forventes færdig til julehandlen

6. Eventuelt herunder drøftelse af om suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøderne.

a) Det blev vedtaget at suppleanter skal med til bestyrelsesmøder – Peter indkalder dem næste gang

b) Peter holder foredrag i Kalkovnen for Hjerteforeningen. Dato ??

c) Henrik foreslog at få børnehave/skolebørn med til at så engblanding på kalkovnens område og lave et mediestunt ud af det.

d) Plænetraktoren står uhensigtsmæssigt og der kunne bygges evt. købes et skur til denne.

Referant
Per Wiben


 
Erslev Kalkovns Venner