www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde


Referat fra bestyrelsesmøde den 10. September kl 1600 i Kalkovnen.

Afbud fra Henrik Madsen, Vagn Krog og Jens Haaning. Christina Harder Vad deltog som suppleant for Per Viben.

Herudover deltog Knud Sørensen og Karen Marie Hansen.

1. Siden sidst Formanden og Knud Sørensen.

- Der er erhvervet en ny skærm til Erslev filmen. Bogudgivelsen dagen og salget er meget tilfredsstillende.

2. Økonomien omkring Bogen, og videre tiltag, herunder budget og foreløbig regnskab.

REF.: Det forventes at salget af de 270 bøger der næsten er revet væk, kan indbringe mellem 45 og 50.000 kr. Herudover har vi udgifter/forventer i størrelsesorden 46.400. Fonde og tilskud. Frøslev Mollerup sparekasse 2000, Morsø Kommune 2.400, Morsø Fonden 10.000 og Velux Fonden 6.500. Altså 21.000, hvis Velux fonden fortsat vil støtte. Endelig må vi være taknemmelig i forhold til Erslev Købmand og Erslev Slagter som sponsorerede til de godt 100 mennersker der deltog i bogudgivelsen.

Der er forslag om at genoptrykke 100 eksemplarer mere, det vil vi drøfte på generalforsamlingen. Per Viben anmodes om at kontakte Velux Fonden, med henblik på aflevering af regnskab for bogudgivelsen.

3. Generalforsamlingen. Hvordan afvikler vi den? Corona, varme og underholdning.

REF.:- Efter grundig drøftelse besluttedes det at flytte generalforsamling til Erslev Forsamlingshus. Christina og Vagn bager kage og Anna Marie bager boller. Vi mødes i forsamlingshuset kl. 1730 den tirsdag 22. Sep. Vi forventer mindst 35 medlemmer. Alle er velkomne. Poul iværksætter rettelse på FB og hjemmeside. Annonce overvejes. Karen Marie sørger for forsalg til diregent.

4. Bestyrelsessammensætning fremover. Per Viben,

Ref.:- Vagn Krog og Jens Haaning ønsker at udtræde, Christina er indtrådt og Søren og Grethe Velling er villige til at indtræde. Tage Sørensen, Maria Liljeroth og Bente Riis Spørges.

5. Lokalplan inddrager Kalkovnsområdet.

Ref.:- Der opfordres til et borgermøde Poul Møller iværksætter.

6. Vedligeholdelsesopgaver resten af 2020.

Ref.:- Det er efter aftale med Jens Haaning aftalt at han i en tid fortsætter med at være teknisk ansvarlig.

7. Års afslutning. Næste møde, julefrokost og sidste åbningsperioden.

Ref.:- Det blev aftalt at der afholdes julefrokost ved Knud og Irma -

lørdag den 28. November kl 1800. Bogudvalg ny og gammel bestyrelse med ledsager deltager. Erslev Slagter leverer maden, og Kalkovnen afholder udgifterne.

Næste møde aftales på generalforsamlingen. Åbningen i oktober begrænses til at være i efterårsferien.

8. Eventuelt.

Ref.:- Ingen bemærkninger

Referant
Peter Therkildsen


 
Erslev Kalkovns Venner