www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 4. marts
kl. 15.30 hos
Peter Therkildsen
Afbud fra Vagn Krog Larsen

Dagsorden:

Punkt 1. Generalforsamling den 28. april kl. 1900

Carl Garder anmodes om at være diregent.

a. Indlægsholder. Forslag idet Ester Bukhave har meldt fra.
Jørgen Christensen spørges.

b. På valg Henning, Jens og Vagn. Hvis ønske om fritagelse, bedes nye emner bringes frem.

Peter Riis i forslag. Andre emner i overvejelser. Henning har ønske om at stoppe.

c. Praktiske gøremål. Musik Vagn og Merethe håber jeg. Bage opgave, og opstilling.

Kaffe Anna Kaffe, Karen Marie Bager boller, Karen Magrethe, Jane og AM bager en kage hver. Jens og Henning stiller salen op
og sørger for varme.

Punkt 2. Arrangementer i 2016.

De sædvanlige. Det undersøges om Hjemmeværnets orkester vil afholde koncert.

Punkt 3. Medlemstegning og indkaldelse til generalforsamlingen ved Karen Marie.

Karen Marie udsender opkrævninger med indkaldelse til generalforsamling omkring 1. april.

Punkt 4. Eventuel.

Hjemmeside blev drøftet. Henrik og Poul Møller arbejder videre med afklaring om link mm.

Iver Søndergaard har igen meddelt at billeder på en hjemmeside skal forsøges igen. Karen Marie kontakter.

TV i ovnen søges opgraderet Poul Møller arbejder med sagen.


Rengøringsdag aftaltes til den 23. april kl. 1000. Det er den 16. apr. Der er oprydning i byen.


Låsevagten varetages af Svend og Karen Marie i Maj. Anna Marie og Peter i juni. Poul og Vagn deles om juli.

Herefter laves en ny plan.Referant
Peter Therkildsen


 
Erslev Kalkovns Venner