www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Nyheder

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 12. maj kl. 19.00 ved Karen Marie Hansen.

Afbud fra Henning Haaning og Lars Kibsgaard

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling.

Referat godkendt.


2. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, teknisk ansvarlig og arrangement og markedsføringsansvarlig og medlem af Erslev Kultur, erhvervs og formidlingscenter.

Valgt: Peter Therkildsen formand, Jens Haaning næstformand, Karen Marie Hansen kasserer, teknisk ansvar Henning og Jens Haaning, arrangement- og markedsføringsansvarlig Lars Kibsgaard og medlem af Erslev Kultur, erhvervs og formidlingscenter Vagn Krogh-


3. Åbningsplan. Maj Karen Marie, juni Peter, juli Vagn, august Henning, september Jens og oktober Peter. November Karen Marie, Jens tager forbehold.

Godkendt idet det blev fremhævet at toiletter og rengøring i samme perioden undertiden er nødvendig.


4. Jubilæums arrangementer i samarbejde med Jørgen, Eigild, Erik og Per Noe.

Der blev fremlagt en ideplan, budgettet revideret i forhold til tilskud med yderligere forsøg på tilskud fra forskellige pengeinstitutter mm. Karen Marie søger Morsø Fonden.

Det bliver den 16. og 17. august, med nogenlunde ens program for de 2 dage.

Løs program kunne være
Kl. 10.00 - Optænding i ovnen.
Kl. 11.00 - Fortællingen om kalkovnen.
Kl. 12.00 - Geologien vedrørende kalk og Danekræ fundet i kalk. Kl. 13.30 - Gratis pølser. (Øl, vand og kaffe kan købes).

Ejgild, Jørgen og Erik optræder som arbejdere ved kalkovnen fra kl. 09.00 til kl. 16.00, hvor alle brændsler og kalkmaterialer er ved ovnen. Der arbejdes med hejseværk, brænding (simuleret) og produkterne, både råvarer og brændt kalk.

Der vil være udstilling af gamle traktorer og køretøjer.

Karen Marie kommer med forsalg til samlet plan, og budget.

Peter kontakter Morsø Folkeblad for annoncer. Forslag til plakater fremskaffes af Karen Marie.

Overordnet med mange forbedringer og forskønnelser så er den økonomiske ramme 20.000 fra vores formue.

Vagn og Svend Hansen påbegynder kalkning af ovnen. Der lejes senere en byggelift.


5. Rundvisning Dueholm Skole 5. klasse 20. maj kl 14.30 Kontakt Aase Bak aase.bak@skolekom.dk.

Karen Marie overtager.


6. Rundvisning den 4. juni kl. 12.00 Mona Andersen 97911913 Thisted Sogns omsorgshold?

Karen Marie overtager.


7. Arrangementer i 2014.

Gudstjenesten - Karen Marie kontakter Peter Østerby Jørgensen. Sch. Hans - Fællesmøde med beboerforeningen.


8. Status vedrørende udstilling, hjemmeside, Infoskærm og samarbejdet med beboerforening.

# Plancher er blevet opdateret og lamineret. Er ophængt igen.
# Kælder udstilling klarer Henrik.
# Hjemmeside blev drøftet, kører nu.
#
Henning fortsætter med at få ”TV skærm” til at virke uafbrudt.
#
Jens tager kontakt til Lars og beboerforeningen med hensyn til samlet plan for grund og renovering af hele pladsen.


9. Eventuel, herunder næste møde.

Næste møde i kalkovnen onsdag den 21. maj kl. 16.30


Referant
Peter Therkildsen


 
Erslev Kalkovns Venner