www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts
kl. 16.30 i SPAR butikken ved Lars Kibsagaard
Afbud fra Vagn Krog Larsen og Henning Haaning

Punkt 1.
Generalforsamling onsdag den 29. april kl. 19.00
i Kalkovnen blev vedtaget

Detaljer omkring praktiske ting aftales i forbindelse med klargøringsdagen som blev bestemt til lørdag den 25. April kl. 10.00.

Forslag til dirigent Carl Garder. Karen Marie spørger ved revision.

Henset til Molermuseets udstilling om kalken i 2015 så har Henrik Madsen lovet at underholde med fortællinger omkring dette. Det blev vedtaget.

På valg: Karen Marie, Lars og Peter. Lars foreslår en anden hvilket bestyrelsen har noteret

Henning har ligeledes tilkendegivet at han overvejer. Han blev dog genvalgt på sidste generalforsamling, og må vente 1 år mere efter vedtægterne.

Punkt 2.
Varetagelse af låse og tilsyns opgaverne i 2015. Planen fra 2014 var følgende: Maj Karen Marie, juni Peter, juli Vagn, august Henning, september Jens og oktober Peter. Jens tager forbehold.

Samme plan forsøges gennemført i 2015. Dog har Henning frabedt sig opgaven. Der findes en løsning.

Punkt 3.
Kalkens dag med levendegørelse af anlægget i 2015 samarbejde med Jørgen, Eigild, Erik og Henrik som har givet tilsagn om medvirken ved opbakning fra bestyrelsen.

Der er forslag om sidst i juni eller først i juli. Bestyrelsen foreslår at der kun er aktivitet i 3 timer.

Arrangementet søges gennemført i forbindelse med beboerforeningens indvielse af pladsen ved Kalkovnen.
Efter beboerforeningens skøn så bliver det først i september, hvilket bestyrelsen godkendte.


Punkt 4.
Rengøringsdag forud for åbningen og generalforsamlingen. Som nævnt under punkt 1,
så bliver det den 25. April kl. 10.00


Punkt 5.
Samarbejde med beboerforeningen omkring græsslåning mm.

Det aftaltes med beboerforeningen at vi mødes ved Kalkovnen. Karen Marie, Jens og Peter deltager. Forslag den 31. Marts.

Punkt 6.
Arrangementer i 2015.

Gudstjenesten Karen Marie kontakter Peter Østerby Jørgensen. Sch. Hans Fællesmøde med beboerforeningen.

Punkt 7.
Eventuel, herunder næste møde.
Den 25. Apr. Kl. 10.00 næste møde.

Hjemmesiden skal fremstå når man Googler den. Henrik og Karen Marie undersøger.

Foldere trykkes. 500 til 600. Lars aftaler med fru. Therkildsen

Referant
Peter Therkildsen


 
Erslev Kalkovns Venner